20-04-2021

Έκκληση ΕΚΤ στις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χαμηλής κερδοφορίας

  • Ανθεκτικότερες οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια, λέει ο Ντράγκι 
  • Ζητά μέτρα για τη χαμηλή κερδοφορία 

Η ικανότητα του τραπεζικού τομέα να υποστηρίξει πλήρως την ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης περιορίζεται λόγω της χαμηλής κερδοφορίας του, αναφέρει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, προλογίζοντας την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2016.

«Πλεονάζον δυναμικό, αναποτελεσματικοί χειρισμοί και προβληματικά στοιχεία ενεργητικού που παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών συμβάλλουν στη χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών», σημειώνει ο κεντρικός τραπεζίτης, προσθέτοντας: «Εναπόκειται στις ίδιες τις τράπεζες να βρουν ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, και μάλιστα σύντομα, προς όφελος μιας ισχυρής ανάκαμψης στη ζώνη του ευρώ».

Ο Ντράγκι τονίζει, πάντως, ότι τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν γίνει ανθεκτικότερες όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, τη μόχλευση, την άντληση ρευστότητας και την ανάληψη κινδύνων.

«Ως εκ τούτου, μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση που έπληξε τις αναδυόμενες αγορές, στην κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου και στις άμεσες συνέπειες του Brexit», σημειώνει.

Τονίζει, επίσης, την ανάγκη ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτείας των τραπεζών τα οποία μας δίδαξε η κρίση.

Στις τοποθετήσεις των κεντρικών τραπεζιτών επισημάνθηκε παράλληλα το γεγονός των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως σημαντικό σημαντικότατο ζήτημα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ