20-04-2021

«Υψηλή η εμπιστοσύνη επενδυτών για το μέλλον του ΟΠΑΠ», τόνισε ο Ντάμιαν Κόουπ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχτηκε σήμερα τον ΟΠΑΠ, στην τελετή Έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την ευκαιρία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Εταιρικού του Ομολόγου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Ντάμιαν Κόουπ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και χαρακτήρισε την ομολογιακή έκδοση πολύ επιτυχημένη, καθώς υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον δύο φορές. Επισήμανε ότι αυτό αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που δείχνουν τόσο οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές στον ΟΠΑΠ, το όραμα για την εταιρεία και τα επιχειρηματικά σχέδια που υπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Με γνώμονα το «Όραμα 2020» του ΟΠΑΠ και τις ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες που το υπηρετούν, το ομόλογο αυτό υποστηρίζει τη σημαντική επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων μας, την αναβάθμιση των βασικών τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών μας, καθώς και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης, για την εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου δήλωσε: «Η επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου του ΟΠΑΠ δείχνει ότι η ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά. Εταιρίες με καλές αξιολογήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα νέο κανάλι άντλησης κεφαλαίων απευθείας από την αγορά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το ύψος του επιτοκίου που έγινε αποδεκτό από τους επενδυτές, κάτι που συμβάλλει στην αποκλιμάκωσή του και τελικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, μεταξύ άλλων τόνισε: «Ευχαριστώ τη διοίκηση του ΟΠΑΠ που είναι σήμερα εδώ μαζί μας με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου που εξέδωσε, αλλά κυρίως για την ευκαιρία που έδωσε στην ελληνική κεφαλαιαγορά, να καταδείξει ότι λειτουργώντας συλλογικά, το δίκτυο της έχει απεριόριστες δυνατότητες για άντληση κεφαλαίων, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν αξιοποιεί τις προσφερόμενες υποδομές και κυρίως τις δεξιότητες του οικοσυστήματος του».

Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια και επιτόκιο 3,5%, καθιστώντας το ιδιαίτερα ελκυστικό, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς.

Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ.

Η έκδοση καλύφθηκε μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Το 70% του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το 30% σε Ειδικούς Επενδυτές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ