29-10-2020

Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ΟΔΔΗΧ στις 8 Φεβρουαρίου

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, προγραμματίζει για τις 8 Φεβρουαρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Στόχος όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η άντληση 875 εκατομμυρίων ευρώ.