30-10-2020

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική της, παρά την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, όπως αναφέρει στο οικονομικό δελτίο της.

Η κεντρική τράπεζα αποδίδει την αύξηση του πληθωρισμού κυρίως στην ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, ενώ σημειώνει ότι η αύξηση των τιμών των άλλων αγαθών και υπηρεσιών παραμένει αργή.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 1,8% τον Ιανουάριο, πολύ κοντά στον στόχο της ΕΚΤ και η κεντρική τράπεζα αποκρούει τις εκκλήσεις της Γερμανίας για επιβράδυνση της πολιτική της.

Η ΕΚΤ αναφέρει μάλιστα ότι η πολύ σημαντική νομισματική διευκόλυνση είναι αναγκαία για να επανέλθει ο πληθωρισμός κοντά στο 2% και να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό.

Εκτιμά τέλος ότι η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου το τελευταίο έτος θα αυξήσει πάνω από 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας τον δείκτη τιμών καταναλωτή έως τον Φεβρουάριο, αλλά η σωρευτική αυτή επίδραση θα μειωθεί σταδιακά.