11-04-2021

Βελτιώνει η ΕΚΤ τις προβλέψεις της για ανάπτυξη – ανεργία

Αναθεώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εκτιμήσεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεσή της.

Τονίζει ότι αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 1,5% για το 2017 και το 2018, έναντι της αρχικής της εκτίμησης για ανάπτυξη 1,4% το 2017 και 1,5% για το 2018.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, προσδοκά αύξηση στο 1,4% το τρέχον έτος και στο 1,5% το 2018 από 1,2% και 1,4% αντίστοιχα.

Η θετική αναθεώρηση αποδίδεται, σύμφωνα με την ΕΚΤ, στη βελτίωση των ενεργειακών τιμών.

Σχετικά με την ανεργία, εκτιμά μείωση στο 9,5% φέτος και στο 9,2% του χρόνου, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για μείωση 9,7% και 9,3% αντίστοιχα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ