24-10-2020

Μειώνεται κατά 200 εκατ. ευρώ ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) κατά 200 εκατ. ευρώ απεφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Έτσι το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών διαμορφώνεται στα 50,7 δισ. ευρώ (από 50,9 δισ. ευρώ που ήταν ως σήμερα) μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 2017.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος η μετά από αίτημα της μείωση του ανώτατου ορίου αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.