29-10-2020

«Ανάκαμψη» του δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα

Στις 91,4 διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, από 90,9 µονάδες τον Ιούλιο, επίδοση υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής χρονιάς που ήταν στις 83,8 µονάδες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μικρής βελτίωσης των προσδοκιών σε όλους τους τομείς αλλά και της αισθητής ανόδου της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που σταδιακά ανακάμπτει.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, χωρίς να καταγράφεται κάτι αξιοσημείωτα θετικό, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον μεγαλύτερης σταθερότητας, σε σχέση µε την αβεβαιότητα που υπήρχε στις αρχές του έτους για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.

Από την πλευρά των καταναλωτών, καταγράφεται οριακή άμβλυνση της απαισιοδοξίας.