07-03-2021

«Καμπάνες» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων ύψους 84.500 ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενώ αποφάσισε και τη διαγραφή από το Χ.Α. των μετοχών της ΑΓΕΤ Ηρακλής, Ατέρμων και Εμπορικός Δεσμός.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 70.000 ευρώ σε κάθε μία εκ των Alpha Τράπεζα ΑΕ και Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, διότι δεν δημοσιοποίησαν άμεσα την προνομιακή πληροφορία που αφορούσε τις συνομιλίες των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, τον Ιούλιο 2011, σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία συγχώνευσής τους.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Eurobank Ergasias AE (ως καθολικής διαδόχου της «Νέα Proton Τράπεζα»), λόγω μη επίτευξης του βέλτιστου αποτελέσματος για πελάτη της κατά την εκτέλεση εντολής συναλλαγών.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, λόγω μη προσκόμισης της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πελάτη και, λόγω μη διενέργειας ελέγχου συμβατότητας.

Την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ στον Μιχαήλ Λεμπιδάκη, λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ.

Την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ στην εταιρεία Lambada S.A. Panama, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ στην εταιρεία Tammy Equities S.A., λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ».
Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας Εμπορικός Δεσμός ΑΕΒΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας Ανώνυμη Γενική Εταιρεία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν σχετικής απόφασης του μοναδικού μετόχου της Lafarge Cementos SA.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ