04-03-2021

Βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο   

Έλλειμμα ύψους 2,3 δισ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 960 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το α΄τρίμηνο του 2016 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το τελευταίο κατέγραψε έλλειμμα 3,4 δισεκ. ευρώ, κατά 302 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του α΄ τριμήνου του 2015.

Συνολικά, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε κάμψη κατά 20,9%, και η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 17,6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε πτώση κατά 870 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων.

Η μείωση των τιμών του πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ η μείωση των συναλλαγών που αφορούν αγοραπωλησίες πλοίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διεξαγωγή των σχετικών συναλλαγών εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε το α΄ τρίμηνο, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, οφειλόμενη επίσης σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 6,2% και οι αντίστοιχες εισπράξεις έμειναν στάσιμες.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ, κατά 487 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του αντίστοιχου διαστήματος του 2015, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, καθώς επίσης και για αμοιβές και μισθούς. Η βελτίωση αυτή αντιστάθμισε τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ