17-04-2021

Εξορύξεις και μεταποίηση «έριξαν» τον δείκτη στη Βιομηχανία

Μείωση 13,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για τον Ιανουάριο του 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2015, έναντι µείωσης 15,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη μείωση του τζίρου των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 25,3%, και

β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 13,1%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

α. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 14,2%
β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 12,1%.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ