Με τιμή 1 ευρώ κυκλοφορεί από σήμερα ο «Ριζοσπάστης»

Ο καθημερινός «Ριζοσπάστης», από σήμερα, αναπροσαρμόζει την τιμή κυκλοφορίας του, από 1,5 στο 1 ευρώ, «με στόχο», όπως σημειώνει η εφημερίδα, «την αύξηση της κυκλοφορίας του καθημερινού φύλλου διευκολύνοντας έτσι ιδιαίτερα τμήματα των νέων εργαζομένων, ανέργους, λαϊκές οικογένειες που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες».