Απορρίφθηκε η αίτηση πτώχευσης της εταιρείας «Εκδόσεις Έθνος ΑΕ»

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αίτηση πτώχευση της εταιρείας «Εκδόσεις Έθνος ΑΕ».

Αναλυτικότερα, εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές ενώσεις των δημοσιογράφων εναντιώθηκαν στην αίτηση πτώχευσης και στο καθεστώς που όπως υποστήριξαν οδήγησε σε αυτή, θεωρώντας πως στην εταιρία υπήρξαν επιλεκτικές πληρωμές οφειλόμενων και αποζημιώσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τους δικηγόρους, το δικαστήριο απέρριψε τη διαδικασία πτώχευσης, εστιάζοντας στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η πτωχευτική περιουσία, κάτι που υποστηρίζεται από την ίδια την εταιρεία.