13-05-2021

Συνάντηση στο υπ. Εργασίας για το ταμείο των εργαζομένων στον Τύπο

  • Συναντήσεις για τον ΕΔΟΕΑΠ στο Εργασίας
  • Αναγκαία και επιβεβλημένη η συμφωνία μεταξύ των ενώσεων εργοδοτών και εργαζομένων

Συνάντηση για το μέλλον του ταμείου των εργαζομένων στον Τύπο πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εργατικών και εργοδοτικών ενώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο έγινε ανταλλαγή απόψεων και υποβολή ερωτημάτων στους αναλογιστές που εκπονούν την μελέτη για τον ΕΔΟΕΑΠ.

Εν αναμονή της οριστικής αναλογιστικής μελέτης, θα ακολουθήσουν και νέες συναντήσεις των εργατικών και εργοδοτικών ενώσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για την λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ, επισημαίνει το υπουργείο.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επανέλαβε την διατυπωμένη θέση του ότι είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η συμφωνία μεταξύ των ενώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, στη βάση της οποίας μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ανωτέρω φορέων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ