Σταθερή στο 6,1% η ανεργία στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ

Χωρίς μεταβολή η ανεργία στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ .

Ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι το ποσοστό παρέμεινε σταθερό στο 6,1% τον Φεβρουάριο με τους άνεργους να ανέρχονται σε 38 εκατομμύρια.

Στην Ευρωζώνη, η ανεργία μειώθηκε κατά 0,1% στο 9,5%, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στη Λετονία (-0,4%) και την Ιταλία (-0,3%).

Μεταξύ των νέων έως 24 ετών, η ανεργία στις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 0,2% στο 12,3%.