Σε ισχύ η τροποποίηση της συνθήκης Σένγκεν στα σύνορα των χωρών – μελών

Από σήμερα Παρασκευή, τίθεται σε εφαρμογή η τροποποίηση του του Κώδικα Συνόρων στις χώρες – μέλη που μετέχουν στη συνθήκη Σένγκεν.

Συγκεκριμένα τα κράτη υποχρεώνονται να διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. χερσαία, θαλάσσια και εναέρια τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδο και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.