Νέο χαμηλό ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία

Το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία κατέγραψε τον Μάρτιο νέο χαμηλό ρεκόρ υποχωρώντας στο 5,8%.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι το ποσοστό ανεργίας θα διατηρούνταν στο επίπεδο του Ιανουαρίου, δηλαδή στο 5,9%.

Τα νέα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε κατά 30 χιλιάδες άτομα τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο.