Αλβανία: Ολοκληρώθηκε η καταστροφή και αποσυναρμολόγηση παλαιών πυρομαχικών

Οι αλβανικές αρχές ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής και αποσυναρμολόγησης των περιττών πυρομαχικών, που κληρονόμησε η χώρα από την εποχή του κομμουνιστικού καθεστώτος.

«Η καταστροφή των πυρομαχικών είναι σημαντική για την εθνική και την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτά τα πυρομαχικά ήταν μια ωρολογιακή βόμβα, διότι λόγω της αποσύνθεσης ή αυτο-ανάφλεξης, μπορούσαν να εκραγούν και να προκαλέσουν καταστροφές στον πληθυσμό και το περιβάλλον», δήλωσε η υπουργός Άμυνας, Μιμή Κοδέλι, στη διάρκεια τελετής στην οποία παραβρέθηκαν και πρεσβευτές των Η.Π.Α. και της Ε.Ε.

Aναλυτικότερα, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 2001. Μόνο κατά την περίοδο 2009-2015 καταστράφηκαν 100.807 τόνοι πυρομαχικών, μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).