26-10-2020

Ύπατη Αρμοστεία: Οι πρόσφυγες αιτούντες άσυλο δεν είναι εγκληματίες – Τι ισχύει με τα μέτρα για τον κορονοϊό

Ιταλία: Στρατιώτες για τη φύλαξη προσωρινών κέντρων μεταναστών - Ολλανδία: Ο κορονοϊός χτυπά μετά τους εύπορους μεσήλικες φτωχούς μετανάστες

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) καλεί τα κράτη να αφήσουν ελεύθερους άμεσα τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που βρίσκονται υπό παράνομη και αυθαίρετη κράτηση.

Τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πράξεις τους είναι συμβατές με το διεθνές δίκαιο και ότι εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού οι ευάλωτοι πρόσφυγες δεν εκτίθεται σε μεγαλύτερο και αδικαιολόγητο κίνδυνο.

«Οι πρόσφυγες που διαφεύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις δεν θα πρέπει να τιμωρούνται ή να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες για τον λόγο και μόνο ότι ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο», ανέφερε η Gillian Triggs, Βοηθός Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε θέματα προστασίας και συνέχισε: «Tα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 δεν δικαιολογούν την αυθαίρετη κράτηση των νεο-αφιχθέντων προσφύγων, κάτι που όχι μόνο επιτείνει τη δεινή κατάσταση ανθρώπων που έχουν ήδη υποφέρει πολύ, αλλά επίσης υπονομεύει τις προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης του ιού».


Στο πλαίσιο του ρόλου της στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, και ως συνεπικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τα Εναλλακτικά της Κράτησης Μέτρα, η Ύπατη Αρμοστεία επαναλαμβάνει την έκκληση του Δικτύου: τα κράτη θα πρέπει επιβεβαιώσουν εκ νέου τη δέσμευσή τους για την υιοθέτηση μια προσέγγισης στην κράτηση των νεο-αφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών που να στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως επίσης να θέσουν ως προτεραιότητα τα μη-στερητικά της ελευθερίας εναλλακτικά μέτρα.

Η Ύπατη Αρμοστεία καλωσορίζει τις θετικές προσπάθειες από αρκετά κράτη, τα οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν αφήσει ελεύθερους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που βρίσκονταν σε κράτηση. Τέτοιες προσπάθειες επιβεβαιώνουν ότι οι εναλλακτικές λύσεις που στηρίζονται στην κοινότητα μπορούν να είναι βιώσιμες, ενώ αποτελούν οδηγό για την ανάπτυξη νέων τρόπων προσέγγισης στην υποδοχή προσφύγων και αιτούντων άσυλο, που να είναι μακροπρόθεσμοι και να σέβονται τα δικαιώματά τους.

Οι κατάλληλοι τρόποι προσέγγισης μπορεί να είναι διαφορετικοί, ανάλογα με το πλαίσιο, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάθεση ή παράδοση εγγράφων, την εύλογη και αναλογική υποχρέωση αναφοράς στις αρχές, τον ορισμό συγκεκριμένου τόπου κατοικίας, τη διαμονή σε ανοιχτά ή ημι-ανοιχτά κέντρα υποδοχής και μέτρα εποπτείας από την κοινότητα.

Εντούτοις, κάποια κράτη χρησιμοποιούν την πανδημία ως δικαιολογία για να καταφεύγουν σε όλο και πιο οπισθοδρομικά μέτρα, όπως την κράτηση ενός αυξημένου αριθμού προσφύγων και αιτούντων άσυλο, για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερης ή αυθαίρετης διάρκειας ή χωρίς πρόσβαση στις νόμιμες διαδικασίες.


Η ΥΑ ανησυχεί για το γεγονός ότι πολλοί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο υπό κράτηση αναγκάζονται συχνά να ζουν σε υπερπλήρεις ή ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, όπου είναι αδύνατο να τηρήσουν τα μέτρα κοινωνικής και σωματικής απόστασης, ενώ έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε επαρκή ιατρική φροντίδα και καθαρό νερό. Σε κάποια κέντρα κράτησης, οι εντάσεις φτάνουν σε εκρηκτικό επίπεδο, καθώς η μεγαλώνει η αγωνία των κρατουμένων για την υγεία τους και τη διαβίωσή τους.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υ.Α., η διοικητική κράτηση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να εφαρμόζεται ως έσχατο μέτρο, εν απουσία βιώσιμων εναλλακτικών μέτρων, και εφόσον εξυπηρετείται κάποιος νόμιμος σκοπός, όπως για παράδειγμα η εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόμου, η διενέργεια προκαταρκτικής συνέντευξης ασύλου, όταν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σε θέματα ασφάλειας ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ένα άτομο είναι πιθανό να διαφύγει.

Η κράτηση θα πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη αξιολόγηση, να υπόκειται σε διαδικαστικές εγγυήσεις και να είναι σύμφωνη και συμβατή με όσα ορίζονται σαφώς στη νομοθεσία. Θα πρέπει να τίθενται ανώτατα όρια κράτησης, ενώ οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να αφήνονται αμέσως ελεύθεροι, όταν πλέον η κράτησή τους δεν αιτιολογείται.

Τα παιδιά δεν θα πρέπει ποτέ να τίθεται σε διοικητική κράτηση. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τα προσωρινά μέτρα που θέτουν σε ισχύ τα κράτη για τους νεο-αφιχθέντες λόγω της πανδημίας του COVID-19, όπως η χρήση καραντίνας ή οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, είναι κατανοητά. Οι περιορισμοί σε αυτή τη βάση θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν διάρκεια αυστηρά και μόνο για όσο είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.


Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί τα κράτη να υιοθετήσουν τα παρακάτω άμεσα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν μια πιθανά καταστροφική έξαρση του COVID-19 σε κέντρα διοικητικής κράτησης:

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ  Το σκίτσο που εξόργισε τον Ερντογάν – «Εμείς δεν έχουμε ναζισμό στην ιστορία μας»

-Να αφήσουν ελεύθερους άμεσα όλους τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που κρατούνται αυθαίρετα ή παράνομα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης, όπου οι απελάσεις έχουν ανασταλεί.

-Να ενισχύσουν και να εφαρμόσουν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα στο πλαίσιο της κοινότητας, αντί της κράτησης νεο-αφιχθέντων προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

-Να βελτιώσουν τις συνθήκες στους χώρους κράτησης, ενώ παράλληλα θα ετοιμάζουν εναλλακτικά μέτρα και να εξασφαλίσουν ότι η Υ.Α. θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που κρατούνται σε αυτούς τους χώρους.

Ιταλία: Στρατιώτες για τη φύλαξη προσωρινών κέντρων μεταναστών

Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε αποφάσισε την αποστολή στρατιωτών για τη φύλαξη των κέντρων προσωρινής παραμονής μεταναστών, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών. Στη Σικελία, κατά τη διάρκεια της ημέρας, περισσότεροι από 250 μετανάστες απομακρύνθηκαν από κέντρα προσωρινής παραμονής στις πόλεις Καλτανισέτα και Πόρτο Εμπέντοκλε.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ  Ομπάμα: Ο Τραμπ τα έκανε μαντάρα με τη διαχείριση της πανδημίας κορονοϊού (video)

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, δεν επιτρέπεται να βγουν από τα κτήρια στα οποία βρίσκονται, διότι αμέσως μετά την άφιξή τους στις ακτές της Κάτω Ιταλίας, μπήκαν σε καραντίνα. Οι περισσότεροι μετανάστες, έπειτα από λίγες ώρες εντοπίσθηκαν από την αστυνομία σε αγροτικές περιοχές κοντά στις δυο πόλεις και τέθηκαν και πάλι σε καραντίνα.

Ο περιφερειάρχης της Σικελίας Νέλο Μουσουμέτσι, όπως και εκείνη της Καλαβρίας, η Γιόλε Σαντέλι, με δηλώσεις τους ζήτησαν από την κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τύχουν σεβασμού απ’ όλους οι κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό.

Ολλανδία: Ο κορονοϊός χτυπά μετά τους εύπορους μεσήλικες φτωχούς μετανάστες

Οι εύποροι μεσήλικες πέθαιναν σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου όρου όταν ξέσπασε η πανδημία του νέου κορονοϊού στην Ολλανδία, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας που παρατήρησε ότι στα επόμενα στάδια, τα θύματα της Covid-19 ήταν, σε δυσανάλογο βαθμό, άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Το μεγάλο ποσοστό των εύπορων ηλικιωμένων που πέθαναν τον Μάρτιο ίσως αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκτεθούν στον ιό κάνοντας χειμερινά σπορ, «μια δραστηριότητα ανέφικτη για τους ανθρώπους με μικρότερο πορτοφόλι», σημειώνεται στη μελέτη της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας.


Η υπηρεσία αυτή δημοσιοποίησε τα ευρήματά της αφού μελέτησε τα πιστοποιητικά θανάτου που εκδόθηκαν στην Ολλανδία από τις 9 Μαρτίου μέχρι τις 19 Απριλίου, όταν τα κρούσματα αυξάνονταν γρήγορα, προτού αρχίσουν να μειώνονται.

Οι θάνατοι ήταν κατά 40% περισσότεροι από το αναμενόμενο για την περίοδο αυτή: συνολικά καταγράφηκαν 7.260 περισσότεροι θάνατοι (σ.σ. από όλες τις αιτίες). Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι 4.158 άνθρωποι πέθαναν από τον νέο κορονοϊό κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Γενικά, και στην Ολλανδία όπως και στις περισσότερες άλλες χώρες, μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και οι άνδρες.

Η Στατιστική Υπηρεσία εκτιμά ότι οι δυσανάλογα πολλοί θάνατοι μεταξύ των ανθρώπων με «μεταναστευτικό υπόβαθρο» (πρώτης και δεύτερης γενιάς Δυτικοί και μη Δυτικοί μετανάστες) μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές αιτίες. «Ορισμένες ομάδες (μεταναστών) έχουν αυξημένους παράγοντες κινδύνου», σημειώνεται στη μελέτη αυτή, που αναφέρει ως παραδείγματα τα υψηλότερα ποσοστά διαβήτη, παχυσαρκίας και υπέρτασης μεταξύ των Ολλανδών που κατάγονται από την Ασία, την Αφρική και τις Αντίλλες.


«Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας τα προβλήματα των ανθρώπων εκείνων που δεν μιλούν καλά ολλανδικά», και δυσκολεύονταν να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και τις υπηρεσίες υγείας, πρόσθεσε.

Τα κρούσματα στην Ολλανδία αυξάνονται και πάλι, αφού χαλάρωσαν τα μέτρα καραντίνας και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τη Δευτέρα (27/07), το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (RIVM) ανακοίνωσε ότι εντόπισε 205 νέα κρούσματα, ενώ στις αρχές Ιουλίου καταγράφονταν λιγότερα από 100 καθημερινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, naftemporiki.gr