07-05-2021

Εκατομμύρια Αμερικανοί δεν πιστεύουν πως η Γη είναι σφαιρική – Αυξάνονται οι «επιπεδιστές»

Δύο στους τρεις νέοι, ηλικίας 18 έως 24 ετών, στις ΗΠΑ δηλώνουν πεπεισμένοι πως η γη είναι στρογγυλή. Το υπόλοιπο σχεδόν 34% εκφράζει τις αμφιβολίες του.

Δειγματοληπτική έρευνα του YouGov σε 8.215 άτομα, το ποσοστό βεβαιότητας αυξάνεται μαζί με την ηλικία. Συγκεκριμένα, το 76% των ατόμων 25-34 ετών, το 82% των ατόμων 34-44 ετών και το 85% των ατόμων 45-54 ετών απάντησαν «πάντα πίστευα ότι ο κόσμος είναι σφαιρικός». Μέσος όρος 84% για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση του 4% των νέων 18-24 ετών, η οποία απάντησε «πάντα πίστευα ότι ο κόσμος είναι επίπεδος». Την ίδια ώρα, στο ίδιο ηλικιακό κομμάτι, ένα πρόσθετο 5% υποστήριξε «πάντα πίστευα ότι ο κόσμος είναι επίπεδος αλλά πρόσφατα έχω αμφιβολίες περί αυτού», ενώ ένα 9% απάντησε «πάντα πίστευα ότι ο κόσμος είναι σφαιρικός, αλλά πρόσφατα έχω αμφιβολίες γι’ αυτό». Τέλος, ένα ακόμη 16% απάντησε «άλλο/δεν είμαι σίγουρος».

Ακόμα, ένας νέος στους τρεις, ηλικίας από 18 έως 24 ετών (το 34%), δεν είναι τελείως βέβαιος ή αποφεύγει να δηλώσει σαφώς ότι η Γη είναι σφαιρική. Αντίστοιχα ο μέσος όρος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αγγίζει το 2%.

Έτσι, με γνώμονα πως ο πληθυσμός των ΗΠΑ αγγίζει περίπου τα 326 εκατομμύρια, τότε το 1% αντιστοιχεί σε σχεδόν 3,3 εκατομμύρια. Συνεπώς, εκατομμύρια κάτοικοι των ΗΠΑ πιστεύει πως η γη δεν είναι σφαιρική.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ