27-02-2021

Συνάντηση Κομισιόν με εταιρείες social media – Aλλαγές για την προστασία των χρηστών

  • Οι Αρχές καταναλωτών της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εταιρειών Facebook, Twitter και Google
  • Οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς νόμους

Μέτρα για την εξασφάλιση ότι οι κανόνες της Ε.Ε. που αφορούν στην προστασία των χρηστών του Διαδικτύου, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκοπεύει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τον λόγο αυτόν, οι Αρχές καταναλωτών της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκαν στις 16 Μαρτίου με εκπροσώπους των εταιρειών Facebook, Twitter και Google + με σκοπό να συζητηθούν οι προτεινόμενες λύσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε., οι εταιρείες αυτές θα πρέπει σε διάστημα ενός μήνα να έχουν οριστικοποιήσει τα μέτρα για τον τρόπο συμμόρφωσής τους στους κανονισμούς της Ε.Ε.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή και οι Αρχές καταναλωτών θα εξετάσουν τις τελικές προτάσεις, οι οποίες εάν δεν κριθούν ικανοποιητικές ενδέχεται να επιβληθούν μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας.

Οι τρεις εταιρείες συμφώνησαν να προτείνουν αλλαγές, οι οποίες θα εστιάζουν τόσο στους αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στην αντιμετώπιση περιστατικών εξαπάτησης των καταναλωτών.

Βάσει των παραπάνω, οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς νόμους που αφορούν στους καταναλωτές σχετικά με τους όρους χρήσης που υιοθετούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3, οι τυποποιημένοι όροι οι οποίοι δημιουργούν ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών εις βάρος του καταναλωτή κρίνονται καταχρηστικοί και συνεπώς άκυροι.

Επιπλέον, στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι οι όροι πρέπει να είναι γραμμένοι σε γλώσσα κατανοητή ώστε οι καταναλωτές να έχουν μια σαφή εικόνα των δικαιωμάτων τους.

Επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να ενημερώνουν σχετικά τους καταναλωτές, ενώ θα πρέπει να αφαιρούν από τις ιστοσελίδες τους κάθε πρακτική απάτης που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές και για την οποία θα έχουν λάβει γνώση.

Για τον λόγο αυτόν, οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να διαθέτουν έναν άμεσο και εύχρηστο τρόπο επικοινωνίας για την αναφορά παραβάσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ