Υπουργείο Παιδείας: 8 συμβάσεις με νέα προκήρυξη
Την σύναψη οκτώ συμβάσεων, μέσω νέας προκήρυξης (ΣΟΧ1/2019), θέτει σε εφαρμογή η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Θα διατεθούν θέσεις για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2020 και θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook