Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας επαναπροσκαλεί, (λόγω µη επαρκούς αριθµού αιτήσεων) και βάσει του υπ’ αριθ. 15911/7-6- 2017 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις Οµαδαρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για δύο (2) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ηµερών ως εξής:

  • 1η περίοδος : από 19/6/17 έως 1/7/2017
  • 3η περίοδος : από 17/7/2017 έως 29/7/2017

Ο συνολικός αριθµός των απασχολουµένων ανά κατασκηνωτική περίοδο ανέρχεται στα τριάντα (30) άτοµα.

Οι οµαδάρχες πρέπει:

  • Για την 1η περίοδο να είναι ηλικίας από 16 έως 30 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
  • Για την 3η περίοδο. να είναι ηλικίας από 17 έως 30 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής:

1. Αίτηση (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία)

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.

4. Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η µόνιµη κατοικία εάν είναι µόνιµοι κάτοικοι ή πιστοποιητικό γέννησης από τα ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου Νέας Ιωνία (για τους δηµότες)

5. Πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία), υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από Ιατρό.

6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούµενη εµπειρία σε Κατασκηνώσεις ∆ηµοσίου, Ιδιωτικού ή µη Κερδοσκοπικού φορέα.

7. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε,

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στα γραφεία της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Βοσπόρου 121, Νέα Ιωνία.

Οι οµαδάρχες που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα πραγµατοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης «ΙΡΙ∆Α» (∆/νση: Πριγκηπονήσσων 4, Νέα Ιωνία).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 9/6/2017 έως 13/6/2017.ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας