Θέση Γενικού Γραμματέα στο ΥΠΕΝ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

  • Οι γενικές αρμοδιότητες των Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων Υπουργείων προσδιορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2017
  • Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται με τις διατάξεις του του Π.Δ. 132/2017
  • Αρμοδιότητες που προκύπτουν εκ νόμων.
  • Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στην παρούσα Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και λήγει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.