Θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Γ. Γ. Αθλητισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι Υπουργοί Πολιτισμού και Αθλητισμού Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσουν την κάτωθι θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού : Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι από 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και λήγει 19 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Δείτε Επίσης