Θέσεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 17 ατόμων να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα ΠροΑναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Ειδικότερα:

  • 7 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ιδικότητας) και συγκεκριμένα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1, ΞΑΝΘΗ 1, ΔΡΑΜΑ 1, ΛΕΣΒΟΣ 2 και ΚΩΣ 2
  • 6 θέσεις ΠΕ Ψυχιατρικής και συγκεκριμένα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1, ΞΑΝΘΗ 1, ΔΡΑΜΑ 1, ΛΕΣΒΟΣ 1 και ΚΩΣ
  • 4 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και συγκεκριμένα: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1, ΞΑΝΘΗ 1, ΛΕΣΒΟΣ 1 και ΚΩΣ 1


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook