Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Σχολή Καλών Τεχνών μέσω ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ) καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ και με σκοπό την κάλυψη είκοσι (20) διαθέσιμων θέσεων.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2018-2019 υλοποιείται σύμφωνα με:

  • τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών του Τμημάτων,
  • την από Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Τ.Ε.Τ
  • την από Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ασκούμενων φοιτητών υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις των Τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν την αίτηση ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] το αργότερο έως και την Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό σας ζητηθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα αναζητήσει υπηρεσιακά, τα Πιστοποιητικά Σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook