Θέσεις εργασίας στον Δήμο Οιχαλίας

O δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών, συνολικού αριθµού 18 ατόµων, προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.