Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των έργων MERIL-2 και RICH 2020 που υλοποιεί το ΕΚΤ.

  • 2 ΠΕ Πληροφορικός/Μηχανικός Η/Υ

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Δεκεμβρίου 2017.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο https://registry.ekt.gr και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των έργων ΕΕΝ-Hellas, ΕΕΝ-Hellas – Scale και Enhancement SGA2, που υλοποιεί το ΕΚΤ.

  • 1 ΠΕ Μηχανικός 
  • 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Δεκεμβρίου 2017.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο https://registry.ekt.gr και στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders

Δείτε την προκήρυξη εδώ.