Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Νέας Ζίχνης Ν. Σερρών

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομικά όργανα, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 14-4-2017 έως και την 24-4-2017 στο Δημαρχείο Νέας Ζίχνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αριθμός των υδρονομικών οργάνων καθορίστηκε σε έντεκα (11) ως εξής:

 • Για την Δ.Κ. Νέας Ζίχνης ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Αγριανής ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Αναστασιάς ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Γαζώρου ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Θολού ένας (1) υδρονομέας για τέσσερις (4) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Νέας Πέτρας ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Μυρρίνης ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Μυρκίνου ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Σφελινού ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες
 • Για την Τ.Κ. Λευκοθέας ένας (1) υδρονομέας για τρείς (3) μήνες

Πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2324 3 50618 και 2324 3 50602.