Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά.

Δείτε την προκήρυξη των Νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Πέλλας και Φλώρινας εδώ. 

Δείτε την προκήρυξη των Νομών Ιωαννιτών, Κερκυραίων, Σουλίου, Αρταίων και Μετσόβου εδώ. 

Δείτε Επίσης