Πρόσληψη στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕE
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αναζητά υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης/των θέσεων προέδρου τμήματος προσφυγών.

Ο πρόεδρος τμήματος προσφυγών του EUIPO θα κληθεί να επιτελέσει τα εξής καθήκοντα:

  •  να λαμβάνει αποφάσεις για μεγάλο αριθμό υποθέσεων εντός εύλογων προθεσμιών στο πλαίσιο μιας συλλογικής δομής, βάσει των στόχων που καθορίζονται από το προεδρείο των τμημάτων προσφυγών
  • να επεξεργάζεται περί τα 650 σχέδια αποφάσεων ανά έτος και να κατευθύνει τις εργασίες του τμήματος προσφυγών προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη πάγιας νομολογίας και στην αποτελεσματική διευθέτηση των υποθέσεων που εξετάζονται από τα τμήματα προσφυγών
  •  να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του τμήματος μείζονος συνθέσεως και του προεδρείου των τμημάτων προσφυγών που θεσπίζει τους κανόνες και οργανώνει τις εργασίες των τμημάτων
  •  να αποφασίζει για την ανάθεση συγκεκριμένων υποθέσεων του τμήματος σε μονομελή τμήματα
  • να καθορίζει τη σύνθεση του τμήματος για κάθε προσφυγή και να ορίζει ένα από τα μέλη του τμήματος ή τον εαυτό του ως εισηγητή,
  • να διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες του τμήματος προσφυγών σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη του προέδρου των τμημάτων προσφυγών.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο πρόεδρος του τμήματος επικουρείται από νομικούς συμβούλους και διοικητικό προσωπικό.

Δείτε την προκήρυξη 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook