Προσλήψεις γυμναστών στον Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους κατά τη περίοδο 2018-2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ μήνες, συνολικό αριθμό τριών ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

  • Δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας
  • Ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής αγωγής, ειδικότητας Ειδικής Φυσικής Αγωγής

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της αίτησις τους να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook