Προσλήψεις 47 ατόμων στην Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Κηφισιάς

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως 2 μηνών, συνολικού αριθμού 47 ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της 64ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

Δείτε Επίσης