Προκηρύσσονται θέσεις για 12 ναυαγοσώστες στο Δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη  δώδεκα (12) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Πέµπτη 30 Μαΐου 2019.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook