Παράταση αιτήσεων για την πρακτική άσκηση στην ΕΥΑΘ

Η παράταση είναι για τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Διοίκησης  συστημάτων εφοδιασμού

Οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Εγνατίας 127, 6ος όροφος είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δικαιολογητικά για την έναρξη πρακτικής άσκησης:
1. Σύμβαση από τη Σχολή (σε 3 αντίγραφα)
2. Βεβαίωση από τη Σχολή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (πρωτότυπη)
3. Φωτοτυπία της ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
4. Φωτοτυπία του εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5. Φωτοτυπία του εγγράφου «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ»
6. Φωτοτυπία της βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
7. Φωτοτυπία ατομικού λογαριασμού τράπεζας (κατά προτίμηση ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Όλα τα δικαιολογητικά (1-7) θα γίνουν δεκτά μόνο σε έντυπη μορφή.

Την αίτηση τη βρίσκετε παρακάτω

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook