Ο δήμος Μεγαρέων ζητάει προσωπικό για 12 θέσεις
Ο Δήμος Μεγαρέων –κατόπιν της υπ’ αριθ. 169/2019απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – γνωστοποίησε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 12 ατόμων ως κατωτέρω, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2019.

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών. Μιλάμε για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών.

Συγκεκριμένα, ζητούνται: ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις) ΥΕ Εργατών (10 θέσεις):

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook