Νέες προσλήψεις στην καπνοβιομηχανία Καρέλιας Α.Ε.

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, η μεγαλύτερη Ελληνική Kαπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανολόγο – Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο πλήρους απασχόλησης για το εργοστάσιο της Καλαμάτας.

Απαραίτητα προσόντα

– Ηλικία έως 35 ετών

– Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα

– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

– Πολύ καλή γνώση Η/Υ

– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής σχολής (για τεχνικούς-μηχανολόγους-μηχανικούς)

– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ (για ηλεκτρολόγους)

Προφίλ υποψηφίων

– Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Προσφέρονται :

– Ανταγωνιστικές αποδοχές

– Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Τεχνικός – Μηχανολόγος Μηχανικός

Απαραίτητα προσόντα

– Ηλικία έως 35 ετών

– Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα

– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

– Πολύ καλή γνώση Η/Υ

– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής σχολής (για τεχνικούς-μηχανολόγους-μηχανικούς)

– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ (για ηλεκτρολόγους)

Προφίλ υποψηφίων

– Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών

– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Προσφέρονται :

– Ανταγωνιστικές αποδοχές

– Άριστο εργασιακό περιβάλλον.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook