Μουσείο Ακρόπολης: 35 νέες θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση πρόσληψης τριάντα πέντε ατόμων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Προσωπικό Ασφαλείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook