Είκοσι οκτώ εργάτες στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

28 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Εργάτες Πυροπροστασίας – Πυρασφαλείας)

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 19.06.2019 μέχρι και 25.06.2019 και ώρες από 9:00- 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22990- 63243.

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook