Δύο θέσεις στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», και του Υποέργου 2 «Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων» το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 28/05/2019 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών για την εκπόνηση ερευνητικού/μελετητικού έργου παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Κατ’ ελάχιστο υποψήφιος/α Διδάκτορας στο πεδίο των οικονομικών επιστημών.
– Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία ενός (1) έτους στο πεδίο των οικονομικών επιστημών.
– Τεκμηριωμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
– Εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή: τηλ. 210-3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook