Δήμος Πυλαίας: Ποιοι προσλαμβάνονται από την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ιδοχ σύμφωνα με τους προσωρινούς πινάκες κατάταξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2018.

Ο Δήμος Πυλαίας ανακοινώνει την πρόσληψη μεσω ΑΣΕΠ (3Κ/2018) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από 5 Απριλίου 2018 έως και την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την απαγόρευση της υπέρβασης της διάρκειας των οκτώ (8) μηνών, των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης:

  • ΣΩΚΛΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ)

Δείτε Επίσης