ΑΣΕΠ: Θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης στο Υπουργείο Τουρισμού

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού. Η θέση ευθύνης αφορά τη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε Επίσης