ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για τις 159 προσλήψεις ΣΟΧ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Βγήκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ2 Α/2018 που αφορούν τις προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Πιο αναλυτικά, σήμερα αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 159 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών της προκήρυξης ΣΟΧ2 Α/2018.

Σημειώνεται πως οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του νοσοκομείου.

Οι προσλήψεις αφορούσαν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

– 122 άτομα κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας
– 37 άτομα κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου Εστίασης/Σίτισης

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη,της ανάρτησης (22.01.2019).

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook