ΑΣΕΠ: Όλη η προκήρυξη 3Κ/2018 για 8.166 προσλήψεις σε ΟΤΑ

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη με αριθμό 3Κ/2018 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τριάντα τριών (133) θέσεων. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ), ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Μηχανολόγου), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ», ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΤΑΜΙΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων (2714) θέσεων. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΔΟΤΩΝ, ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ ΧΥΤΑ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ή ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΧΥΤΑ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΥΤΟ- ΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝIΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ), ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Απορριμματοφόρων και Φορτηγών), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗ- ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΑΦΕΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΜΕ- ΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΥΤΑ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (Μ.Ε. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ / ΦΟΡΤΩΤΗ/ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑ- ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σάρωθρο), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΎΠΟΥ JCB), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ-ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗ- ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-GRATER, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (5235) θέσεων. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜ- ΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΥΝΤΕΣ ΚΑΔΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΥΤΑ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΗ-ΦΥΛΑΚΑ- ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ-ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου που έχουν καταγράψει τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων).

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄). Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 705 και 714 (β΄ Επικουρικός Πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας Δ.Ε. (β΄επικουρικός πίνακας κωδ.θέσεων 2006, 2008-2015, 2074, 2090-2091, 2097- 2207, 2209-2244, 2263- 2308, 2618, 2625, 2640-2643, 2647-2660, 2662-2713, 2715-2716, 2720-2738, 2741, 2743- 2827, 2833-2857, 2859-2952, 2954-3030, 3032-3058,3060-3153, 3155-3164, 3166-3202, 3204-3210, 2309-2607, 2612-2617, 2619-2624, 2626-2636, 2953, 3031, 3059, 3154, 3165, 3203).

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της κατά περίπτωση, προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε την προκήρυξη 3Κ/2018 εδώ. 

Δείτε Επίσης