ΑΣΕΠ: Ανακοινώσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου όγδοου του Ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191 Α΄), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι ακόλουθες Ανακοινώσεις:

1.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

2.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

3.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

4.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)

6.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

7.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.ΓΜ.Ε.)

8.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

9.    Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

10.  Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

11. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν.4506/2017 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 9 του Ν. 4440/2016.

Οι εν λόγω Ανακοινώσεις περιέχονται στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα -> Πολίτες -> Θέσεις Εργασίας: Ανακοινώσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας & φύλαξης (Άρθρο όγδοο Ν.4506/2017)

Δείτε Επίσης