ΑΣΕΠ: 45 προσλήψεις ΣΟΧ στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ΄ αριθ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/Β/13.6.2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Δείτε την προκήρυξη

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook