22-01-2021

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

Για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας που εδρεύει στην Τρίπολη του Νομού Αρκαδίας για της ανάγκες αυτής στο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε (κατ΄ εξαίρεση) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δεληγιάννη 9,Τ.Κ. 22132 – Τρίπολη, υπόψη κ. Απ. Γιαννόπουλου (τηλ: 2710222617).

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ