19-01-2021

Προσλήψεις 14 ατόμων στον Δήμο Ευρώτα

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µέχρι τρεισήµισι (3,5) µήνες και συγκεκριµένα την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόµων κατηγορίας ΥΕ & ∆Ε: κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ), για το χρονικό διάστηµα από 15.06.2020 έως και 30.09.2020 (Α’ Φάση) και ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Έργου Ελκυστήρα (γκρέιντερ) από 01.08.2020 έως και 15.11.2020 (Β’ Φάση), για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες προστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του ∆ήµου Ευρώτα (πυροπροστασία – πυρασφάλεια).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου Eυρώτα (∆ηµοτικό Κατάστηµα Σκάλας ισόγειο), αρµόδιος υπάλληλος κ. Σταθάκος Βασίλειος (τηλ.επικ.: 2735 3 60025), εντός προθεσµίας οκτώ (08) ηµερών, που αρχίζει από την ηµέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, ήτοι έως και την 10η Ιουνίου 2020 (ηµέρα Τετάρτη).

 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ