30-10-2020

Προσλήψεις δέκα ατόμων στον Δήμο Κισσάμου

Για την υπηρεσία καθαριότητας

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID 19, στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας. Μαγδαληνής Γαμπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210), από την Τρίτη 7/4/2020 έως και την Παρασκευή 10/4/2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης:

α) στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr) και
β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]