07-05-2021

Ζητούνται εργάτες καθαριότητας στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή επτά (07) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

7 Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας ΥΕ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ,ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ.
φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση:
– ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ